Nguyễn Kim Oanh

Nguyễn Kim Oanh

  • Số câu hỏi 110
  • Số câu trả lời 221
  • Điểm thành tích 7GP 280SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Ngọc Sơn


Địa chỉ

Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Liên kết