Đặng Nguyễn Thanh Trúc

Đặng Nguyễn Thanh Trúc

  • Số câu hỏi 0
  • Số câu trả lời 31
  • Điểm thành tích 4GP 23SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Tiến Xuân


Địa chỉ

Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Liên kết