Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 127
Điểm GP 0
Điểm SP 102

Người theo dõi (11)

Min Suga
Bae Suzy
châu á

Đang theo dõi (8)

Mộc Trà
Trần Ánh Thu
LISA-BLACKPINK
Đoàn Thị Lệ

Dòng thời gian