Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 39
Số lượng câu trả lời 473
Điểm GP 15
Điểm SP 333

Người theo dõi (129)

lê huân
Karry Wang
Hiếu Ngô Trung

Đang theo dõi (0)