Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 20
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (2)

Giang Luu

Đang theo dõi (5)

Dòng thời gian