Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 4
Điểm GP 0
Điểm SP 18

Người theo dõi (47)

Tống Nhật Minh
Trần Khánh
Asuna Yuuki
Anna Trần
nguyễn hải anh

Đang theo dõi (13)