Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 30
Điểm GP 0
Điểm SP 8

Người theo dõi (8)

Đang theo dõi (22)

Taehuynh BTS
Ren kougyoku
Lê Thanh Lê
VNV MOSTAR