Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 24
Số lượng câu trả lời 36
Điểm GP 1
Điểm SP 20

Người theo dõi (27)

Đang theo dõi (13)

hattori heiji
Nhã Doanh
Kuroba Kaito
Thu Trang
Lê Quỳnh Trang

Dòng thời gian