Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 1147
Điểm GP 568
Điểm SP 350

Người theo dõi (43)

ng doanh
Frienke De Jong
Trang Phuong
阮氏香江

Đang theo dõi (3)