Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 44
Điểm GP 1
Điểm SP 1

Người theo dõi (30)

Đang theo dõi (191)