Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 1
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)


dao ha

Chủ đề:

Văn bản ngữ văn 9

Câu hỏi:

PHẦN I.Trong văn bản " Những ngôi sao xa xôi " của Lê Minh Khuê có những câu: " .... Nhưng tạnh mất rồi. Tạnh rất nhanh như khi mưa đến. Sao chóng thế? Tôi bỗng thẫn thờ, tiếc không nói nổi..."

1. Nhân vật được nói đến trong đoạn trích trên là ai, đang ở trong hoàn cảnh nào? Tại sao nhân vật lại lại " thẫn thờ, tiếc không nói nổi"?

2. Tìm các câu rút gọn có trong đoạn trích và chỉ rõ rút gọn thành phần nào? 3. Viết đoạn văn 12 câu theo cách lập luận diễn dịch để làm rõ cảm xúc của nhân vật trong đoạn cuối truyện. Trong đoạn văn có sử dụng khởi ngữ và câu có thành phần phụ chú ( Gạch chân và chú thích rõ )

4. Trong chương trình Ngữ Văn 9 cũng có một tác phẩm viết cũng năm với truyện ngắn " Những ngôi sao xa xôi ". Đó là tác phẩm nào? Tác giả là ai?

PHẦN II. Đọc đoạn trích dưới đây và thực hiện yêu cầu bên dưới

" Tấm gương là người bạn chân thật suốt một đời mình, không bao giờ biết xu nịnh ai, dù kẻ đó là kẻ vương giả uy quyền hay giàu sang hãnh tiến. Dù gương có tan xương nát thịt thì vẫn cứ nguyên tấm lòng ngay thẳng trong sạch như từ lúc mẹ cha sinh ra nó.Có một gương mặt đẹp soi vào gương quả là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc càng trọn vẹn hơn nếu có một tâm hồn đẹp để mỗi khi soi vào tấm gương lương tâm sâu thẳm mà lòng không hổ thẹn..."

1. Xác định biện pháp nghệ thuật chủ yếu nhất được sử dụng trong đoạn trích trên

2. Theo nhà Băng Sơn, con người ta cảm thấy " hạnh phúc " khi nào ?

3. Từ nội dung đoạn trích trên, em hãy viết khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ về ý kiến : DÙ trong bất kì hoàn cảnh nào, trung thực vẫn là phẩm chất cần có của mỗi người.