Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 98
Điểm GP 0
Điểm SP 29

Người theo dõi (8)

Sói cô đơn
nhgf
Shiratori Hime
Janner
kasumi  mahiru

Đang theo dõi (18)

Tường Vy
Nguyễn Duy Khang
Lê Trang
hnamyuh