Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 111
Số lượng câu trả lời 197
Điểm GP 5
Điểm SP 51

Người theo dõi (10)

Dạ Hoa
Rồng Thần
tran nguyen
Geminian1468

Đang theo dõi (15)