Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 24
Điểm GP 1
Điểm SP 9

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (8)