Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 12
Số lượng câu trả lời 2944
Điểm GP 398
Điểm SP 2000

Người theo dõi (397)

Đang theo dõi (5)

Lộ Mạn Mạn
 Mashiro Shiina
Nguyễn Linh
Admin
phynit

Dòng thời gian


Câu trả lời:

@Tình bạn ư ? Tôi khinh !!! tìm ng biện hộ cho lỗi sai của mk ik chứ ????