Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 112
Điểm GP 7
Điểm SP 94

Người theo dõi (22)

Đang theo dõi (10)

phynit
Harry Potter
Trần Hoàng Sơn