Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 32
Số lượng câu trả lời 14
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (3)

Đang theo dõi (7)

Akai Haruma
Nhã Doanh
Ngô Thanh Sang
Sen Phùng