Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 64
Số lượng câu trả lời 143
Điểm GP 1
Điểm SP 89

Người theo dõi (28)

ngọc hân
Đạt Love Giang
blauceky swift
UYENCOOL TV

Đang theo dõi (20)

Đạt Love Giang
LIÊN
Hoang Hung Quan
Phương Thảo