Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 91
Điểm GP 4
Điểm SP 62

Người theo dõi (7)

Moon
GDucky
Lê Quang
Su•~°huycute

Đang theo dõi (15)

Moon
Lê Quang
Phong Thần
phạm hoàng minh