Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 2
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (2)

Thuu Thúyy
phuong phuong

Đang theo dõi (3)