Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 1036
Điểm GP 40
Điểm SP 1638

Người theo dõi (31)

Nhật Huy
Kai ツ
Friendly girl
Hoàn Hà
Như Bùi

Đang theo dõi (3)

Pikachu
ᾘᾱɧřʊ