Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 19
Số lượng câu trả lời 38
Điểm GP 0
Điểm SP 9

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (5)

Lê Michael
Pham Trong Bach
KhanhHỏiBài
hân zeen