Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 35
Điểm GP 0
Điểm SP 23

Người theo dõi (6)

KIỀU ANH
Vũ Yến Nhi
Todoroki
quan nguyen hoang

Đang theo dõi (9)

lạc lạc
KIỀU ANH
Todoroki
Ng Ngọc