Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 325
Điểm GP 97
Điểm SP 380

Người theo dõi (6)

Yewzhangji:">>
Huy Jenify
kkkkk
Cao ngocduy Cao

Đang theo dõi (0)