Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Cà Mau , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 92
Số lượng câu trả lời 127
Điểm GP 0
Điểm SP 41

Người theo dõi (20)

Kudo Shinichi
Thịnh Quang Huy
Vũ Yến Nhi
mìđẹptry

Đang theo dõi (13)