Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 85
Số lượng câu trả lời 5489
Điểm GP 304
Điểm SP 3774

Người theo dõi (76)

Demo:))
Mr 9323
Nguyet Tran
Nikkik9

Đang theo dõi (20)

Hquynh
Đào Thu Hiền
_silverlining
(.I_CAN_FLY.)