Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 85
Số lượng câu trả lời 5482
Điểm GP 296
Điểm SP 3721

Người theo dõi (81)

Nikkik9
pampam=))
Vũ Tiến Đạt

Đang theo dõi (20)

^JKIES Nguyễn^
Đào Thu Hiền
_silverlining
(.I_CAN_FLY.)