Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lâm Đồng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 68
Số lượng câu trả lời 82
Điểm GP 1
Điểm SP 18

Người theo dõi (24)

Đang theo dõi (12)

Linh Hoàng
Phan Thùy Linh
Kirigaya Kazuto
Lạnh Lùng

Dòng thời gian