Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lâm Đồng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 38
Điểm GP 1
Điểm SP 11

Người theo dõi (8)

CRISTIANO RONALDO
Chipi My
i hate you

Đang theo dõi (15)

Lạnh Lùng
Aki Tsuki
phynit
i hate you