ĐỀ KIỂM TRA THEO ĐỊNH DẠNG MỚI THPT 2025 CHO HỌC SINH LỚP 10, LỚP 11

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với nhiều thay đổi. Trong đó, việc áp dụng các dạng thức câu hỏi mới nhằm kiểm tra tư duy, đánh giá năng lực học sinh ở mức cao hơn.

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 10, lớp 11 làm quen với các dạng đề thi theo hướng ĐGNL mới, OLM đã biên soạn hoàn chỉnh Bộ đề kiểm tra giữa kì II theo định dạng này.

Học sinh lớp 10, lớp 11 có thể truy cập và luyện tập với các đề kiểm tra giữa học kì II tại đây: https://olm.vn/bai-viet/de-thi-giua-ki-ii-lop-10-lop-11-theo-dinh-dang-moi-thpt-2025-650854679 

Bộ đề kiểm tra được thiết kế với nội dung bám sát theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, tập trung theo hướng đánh giá năng lực, đồng thời khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn để làm bài.

Nếu cần cung cấp thêm thông tin, các bạn học sinh có thể liên hệ với OLM để được hỗ trợ kịp thời.

Ban quản trị OLM.

 

Khách