Tăng giải thưởng tháng cho học sinh hoc24

THAY ĐỔI CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG THÁNG CHO HỌC SINH TÍCH CỰC

 
Giải thưởng hoc24

 

Hiện nay, số lượng học sinh tham gia Hoc24 tăng lên rất nhanh. Để có được điều đó, một phần là do công sức đóng góp của rất nhiều bạn trong diễn đàn hỏi đáp của Hoc24. Các thầy cô trong ban quản trị Hoc24.vn cảm ơn sự chia sẻ vô tư, nhiệt tình của tất cả các em . Để phù hợp với sự phát triển như hiện tại, các thầy cô trong ban quản trị Hoc24 quyết định thay đổi cơ cấu giải thưởng hàng tháng. Theo đó, giải thưởng tháng được áp dụng thêm cho từng môn. Cụ thể như sau:

Cuối tháng, Hoc24 sẽ tổng kết điểm GP và chọn:

+ Một bạn có tổng điểm GP cao nhất ở tât cả các môn.

+ Với mỗi môn, bạn nào có điểm cao nhất và lớn hơn 80GP.

Các bạn đó sẽ nhận được quà của Nhà tài trợ (là một áo phông có in logo của Online Math). Khi một bạn đã được thưởng thì sau 4 tháng bạn ấy mới có cơ hội được thưởng tiếp.

Khách