Hỏi đáp môn Sinh học

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. Cặp nhiễm sắc thể ( NST ) tương đồng bao gồm

A. 2 NST giống nhau về nguồn gốc, khác nhau về hình thái , kích thước

B. 2 NST giống nhau về hình thái, kích thước, khác nhau về nguồn gốc

C. 2 cromatit giống hệt nhau, dính với nhau ở tâm động

D. 2 cromatit có nguồn gốc khác nhau

2. NST là cấu trúc có ở

A. bên ngoài tế bào

B. bên trong các bào quan

C. trong nhân tế bào

D. trên màng tế bào

3. Thành phần hóa học của NST bao gồm

A. rARN và protein loại histôn

B. mARN và protein loại histôn

C. axit nuclêic

D. ADN và protein loại histôn

4. Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở loại tế bào nào ?

A. tế bào sinh dưỡng

B. tế bào mầm sinh dục

C. tế bào hợp tử

D. tế bào sinh dục ở thời kì chín

5. Trong một chu kì tế bào, thời gian kéo dài nhất là ở

A. kỳ trung gian

B. kỳ giữa

C. kỳ đầu

D. kỳ sau và kỳ cuối

6. Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kỳ nào của chu kì tế bào?

A. kỳ trung gian

B. kỳ giữa

C. kỳ đầu

D. kỳ sau và kỳ cuối

7. Sự phân ly của NST diễn ra ở kỳ nào trong phân bào?

A. kỳ đầu

B. kỳ giữa

C. kỳ sau

D. kỳ cuối

8. Kết quả của nguyên phân là từ 1 tế bào mẹ với lưỡng bội 2n, sau 1 lần nguyên phân tạo ra

A. 2 tế bào con mang bộ NST lưỡng bội giống tế bào mẹ

B. 2 tế bào con mang bộ NST đơn bội khác tế bào mẹ

C. 4 tế bào con mang bộ NST lưỡng bội giống tế bào mẹ

D. 4 tế bào con mang bộ NST đơn bội khác tế bào mẹ

9. Kết quả của giảm phân là từ 1 tế bào mẹ với lưỡng bội 2n, qua 2 lần nguyên phân liên tiếp tạo ra

A. 2 tế bào con mang bộ NST lưỡng bội giống tế bào mẹ

B. 2 tế bào con mang bộ NST đơn bội khác tế bào mẹ

C. 4 tế bào con mang bộ NST lưỡng bội giống tế bào mẹ

D. 4 tế bào con mang bộ NST đơn bội khác tế bào mẹ

10. Tại sao trong cấu trúc dân số nói chung, tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1

A. Do số giao tử đực bằng với số giao tử cái

B. Do 2 loại tinh trùng mang X và mang Y có số lượng tương đương

C. Do số con trai vốn dĩ đã bằng số con gái

D. Do 2 loại tinh trùng mang X và mang Y có tỉ lệ ngang nhau, tham gia vào thụ tinh với xác xuất ngang nhau

12. Hiện tượng di truyền liên kết xảy ra khi

A. các gen quy định các tính trạng xét đến nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau

B. bố mẹ thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản

C. bố mẹ thuần chủng giống nhau về 2 cặp tính trạng tương phản

D. các gen quy định các tính trạng xét tới nằm trên cùng một NST

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.