Hỏi đáp môn Sinh học

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1.Ở người hai cặp gen qui định 2 cặp tính trạng về tầm vóc và nhóm máu nằm trên hai cặp NST thường và phân li độc lập.

+Về tầm vóc :T-:tầm vóc thấp;tt: tầm vóc cao.

+Về nhóm máu:

-Nhóm máu A-> kiểu gen:\(I^AI^A\) hoặc \(I^AI^O\)

-Nhóm máu B-> kiểu gen:\(I^BI^B\) hoặc \(I^BI^O\)

-Nhóm máu AB-> kiểu gen:\(I^AI^B\)

-Nhóm máu O-> kiểu gen:\(I^OI^O\)

Hãy xác định kết quả của các phép lai sau:

a.Bố có tầm vóc thấp,máu AB x mẹ có tầm vó cao,máu O

b.Bố có tầm vó thấp,máu A x mẹ có tầm vóc cao,máu B

c.Bố có tầm vó thấp,máu B x mẹ có tầm vóc cao ,máu AB

d.Bố có tầm vó thấp,máu O x mẹ có tầm vóc cao,máu A

e.Bố có tầm vóc cao ,máu AB x mẹ có tầm vóc thấp,máu B

g.Bố có tầm vóc cao ,máu A x mẹ có tầm vóc thấp,máu AB

h.Bố có tầm vóc cao ,máu B x mẹ có tầm vóc thấp ,máu O

i.Bố có tầm vóc cao ,máu O x mẹ có tầm vóc thấp ,máu A

2.Ở một loài côn trùng ,mắt đỏ trội không hoàn toàn so với mắt trắng và mắt vàng là tính trạng trung gian.Lông đen là tính trạng trội không hoàn toàn so với lông xám và lông nâu là tính trạng trung gian.Hai cặp tính trạng này di truyền độc lập với nhau.Cho cá thể có mắt đỏ ,lông đen giao phối với cá thể mắt trắng ,lông xám rồi cho các cá thể F1 tiếp tục tạp giao với nhau.

a. Viết sơ đồ lai và cho viết kết quả về KG,KH ở F1,F2?

b.Kết quả sơ đồ lai sẽ ntn nếu cho F1 lai phân tích?

3.Ở một lào côn trùng,mắt đỏ trội không hoàn toàn so với mắt trắng và mắt vàng là tính trạng trung gian.Cánh dài là tính trạng trội hoàn toàn so với cánh ngắn.Hai cặp ính trạng này di truyền độc lập với nhau.Cho cá thể có mắt đỏ ,cánh dài thuần chủng giao phối với cá thể mắt trắng,cánh ngắn rồi cho các cá thể F1 tiếp tục tạp giao với nhau.

a.Viết sơ đồ lai và cho biết kết quả về KG,KH ở F1,F2?

b.Kết quả sẽ ntn nếu cho F1 lai phân tích?

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.