Trừ số đo thời gian

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Ví dụ 1

Một ô tô đi từ Huế lúc 13 giờ 10 phút và đến Đà Nẵng lúc 15 giờ 55 phút. Hỏi ô tô đó đi từ Huế đến Đà Nẵng hết bao nhiêu thời gian?

 

@93681@@93682@

Muốn tính thời gian đi từ Huế đến Đà Nẵng ta phải thực hiện phép trừ:

15 giờ 55 phút \(-\)13 giờ 10 phút = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:

 $-$ 15 giờ 55  phút
13 giờ 10 phút
 giờ 45phút

Vậy 15 giờ 55 phút \(-\) 13 giờ 10 phút = 2 giờ 45 phút.

 

@94057@

2. Ví dụ 2

Trên cùng một đoạn đường, Hòa chạy hết 3 phút 20 giây, Bình chạy hết 2 phút 45 giây. Hỏi Bình chạy ít hơn Hòa bao nhiêu giây?

 

@94048@@94047@@94056@

Để biết Bình chạy ít hơn Hòa bao nhiêu giây ta phải thực hiện phép tính trừ: 

3 phút 20 giây \(-\) 2 phút 45 giây = ?

Ta phải đặt tính rồi tính như sau:

 $-$ 3    phút20     giây
2    phút 45   giây
     

Đổi thành:

 $-$ 2   phút 80 giây
2   phút 45giây
 0phút35giây

Vậy 3 phút 20 giây \(-\) 2 phút 45 giây = 35 giây.

@94058@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!