Cộng số đo thời gian

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Ví dụ 1

Một ô tô đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết 3 giờ 15 phút rồi đi tiếp đến Vinh hết 2 giờ 35 phút. Hỏi ô tô đó đi cả quãng đường từ Hà Nội đến Vinh hết bao nhiêu thời gian?

@93651@@93665@

Ta phải thực hiện phép tính cộng: 3 giờ 15 phút + 2 giờ 35 phút = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:

 $+$ 3    giờ 15     phút
2    giờ 35    phút
 giờ 50phút
 

Vậy 3 giờ 15 phút + 2 giờ 35 phút = 5 giờ 50 phút.

Khi cộng các số đo thời gian, ta cần cộng các số đo theo từng loại đơn vị.
@93659@@93660@

2. Ví dụ 2

Một người tham gia đua xe đạp, quãng đường đầu tiên đi hết 22 phút 58 giây, quãng đường thứ hai đi hết 23 phút 25 giây. Hỏi người đó đi cả hai quãng đường hết bao nhiêu thời gian?

 

@93656@

Ta phải thực hiện phép tính cộng: 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = ?

@93657@@93658@@93652@

Ta đặt tính rồi tính như sau:

 $+$ 22    phút 58    giây
23    phút 25   giây
 45 phút 83giây

Đổi 83 giây = 1 phút 23 giây

Vậy 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = 46 phút 23 giây.

Lưu ý: Trong trường hợp số đo theo đơn vị phút, giây lớn hơn hoặc bằng 60 thì cần đổi sang đơn vị lớn hơn liền kề.
@93661@@93662@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!