Luyện tập

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Bảng đơn vị đo thời gian

1 thế kỉ = 100 năm 

1 năm = 12 tháng

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Cứ 4 năm liền thì có 1 năm nhuận

 Các tháng có 31 ngày là: tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12.

 Các tháng có 30 ngày là: tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11.

 Các tháng có 28 hoặc 29 ngày là: tháng 2.

@94072@

1 tuần lễ = 7 ngày

1 ngày = 24 giờ 

1 giờ = 60 phút

1 phút = 60 giây

@94071@@94073@

2. Cách tính năm nhuận

✿ Số chỉ năm nhuận chia hết cho 4.

Ví dụ: 2020 chia hết cho 4 nên 2020 là năm nhuận.

✿ Số chỉ những năm có hai chữ số cuối là chữ số 0 và chia hết 400 thì đó là năm nhuận

Ví dụ: 

+ Năm 1600 và 2000 là năm nhuận vì 1600 và 2000 chia hết cho 400.

+ Năm 1700 và 1800 không phải là năm nhuận vì 1700 và 1800 không chia hết cho 400.

@94075@@94077@

3. Cộng số đo thời gian

 

@94081@@94082@

4. Trừ số đo thời gian

 

@94083@@94084@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!