Nhân số đo thời gian với một số

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Ví dụ 1

Trung bình một người thợ làm xong một sản phẩm hết 1 giờ 10 phút. Hỏi người đó làm 3 sản phẩm như thế hết bao nhiêu thời gian?

@94155@@94176@

Ta phải thực hiện phép nhân:

1 giờ 10 phút \(\times\) 3 = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:

 \(\times\) 1    giờ 10 phút
    3 
 giờ 30phút

Vậy 1 giờ 10 phút \(\times\) 3 = 3 giờ 30 phút.

@94181@@94183@

2. Ví dụ 2

Mỗi buổi sáng Hạnh học ở trường trung bình 3 giờ 15 phút. Một tuần lễ Hạnh học ở trường 5 buổi. Hỏi mỗi tuần lễ Hạnh học ở trường bao nhiêu thời gian?

@94177@@94178@@94179@@94180@

Để biết mỗi tuần lễ Hạnh học ở trường bao nhiêu thời gian ta phải thực hiện phép nhân:

3 giờ 15 phút \(\times\) 5 = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:

 \(\times\) 3giờ 15 phút
   5 
 15giờ 75phút

Đổi: 75 phút = 1 giờ 15 phút.

Vậy 3 giờ 15 phút \(\times\) 5 = 16 giờ 15 phút.

@94182@@94184@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!