Phép nhân

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Phép nhân

 

@383784@@383846@

Phép nhân các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau:

Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.                           

 \(a\times b=b\times a\)

 Tính chất kết hợp: Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba.                             

 \(\left(a\times b\right)\times c=a\times\left(b\times c\right)\)

 Nhân một tổng với một số: Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.                 

 \(\left(a+b\right)\times c=a\times c+b\times c\)

 Phép nhân có thừa số bằng 1:            

 \(1\times a=a\times1=a\)

 Phép nhân có thừa số bằng 0:           

 \(0\times a=a\times0=0\)

 

@383911@@383966@@384023@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!