Luyện tập

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Phép nhân

Phép nhân các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau:

✿ Tính chất giao hoán:                        \(a\times b=b\times a\)

✿ Tính chất kết hợp:                           \(\left(a\times b\right)\times c=a\times\left(b\times c\right)\)

✿ Nhân một tổng với một số:              \(\left(a+b\right)\times c=a\times c+b\times c\)

✿ Phép nhân có thừa số bằng 1:        \(1\times a=a\times1=a\)

✿ Phép nhân có thừa số bằng 0:        \(0\times a=a\times0=0\)

 

@409484@@409551@@409612@@409683@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!