Phép chia

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Phép chia hết

 

@409114@

Chú ý: Không có phép chia cho số 0.

 \(a:1=a\)

✿ \(a:a=1\) (\(a\) khác 0)

✿ \(0:a=0\) (\(a\) khác 0)

 

@409175@@409254@

2. Phép chia có dư

 

@409334@

Chú ý: Số dư phải bé hơn số chia

 

@409409@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!