Luyện tập

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Phép chia hết

 

@411959@
Phép chia hết: \(a:b=c\), ta có \(a=c\times b\) (\(b\) khác 0).

Chú ý: Không có phép chia cho số 0.

 \(a:1=a\)

✿ \(a:a=1\) (\(a\) khác 0)

✿ \(0:a=0\) (\(a\) khác 0)

@412143@@412223@

2. Phép chia có dư

Chú ý: Số dư phải bé hơn số chia.

@412053@
Phép chia có dư: \(a:b=c\) (dư \(r\)), ta có \(a=c\times b+r\) (0 < \(r\) < \(b\))
@412315@@412402@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!