Ôn tập về phân số

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Rút gọn phân số

Nếu chia cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên lớn hơn 1 thì để được phân số tối giản.

 Ví dụ: \(\dfrac{5}{10}\) \(=\) \(\dfrac{5:5}{10:5}\) \(=\) \(\dfrac{1}{2}\).

@118266@@118350@

2. Quy đồng mẫu số

Quy đồng mẫu số là đưa các phân số về cùng mẫu số

Ví dụ 1: Quy đồng mẫu số của phân số \(\dfrac{2}{3}\) và \(\dfrac{3}{5}\).

Lấy tích \(3\times5\) làm mẫu số chung ta có:

\(\dfrac{2}{3}=\dfrac{2\times5}{3\times5}=\dfrac{10}{15}\);          \(\dfrac{3}{5}=\dfrac{3\times3}{5\times3}=\dfrac{9}{15}\).

Ví dụ 2: Quy đồng mẫu số của phân số \(\dfrac{1}{4}\) và \(\dfrac{3}{8}\).

Nhận xét: \(8:4=2\) nên chọn \(8\) làm mẫu số chung. Ta có:

\(\dfrac{1}{4}=\dfrac{1\times2}{4\times2}=\dfrac{2}{8}\);            giữ nguyên \(\dfrac{3}{8}\).

 

@120303@
@120363@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!