Ôn tập về số tự nhiên

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Đọc, viết số tự nhiên

Hàng và lớp

SốLớp triệuLớp nghìnLớp đơn vị
Hàng trăm triệuHàng chục triệuHàng triệuHàng trăm nghìnHàng chục nghìnHàng nghìnHàng trămHàng chụcHàng đơn vị
@116755@@116837@

✿ Không có số tự nhiên nào lớn nhất. Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất.

✿ Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn hoặc kém nhau 1 đơn vị.

@116914@@116970@@117048@

2. Dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5 và 9

@117141@ 

✿ Dấu hiệu chia hết cho 2: Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2.

Dấu hiệu chia hết cho 5: Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

✿ Dấu hiệu chia hết cho 3: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

✿ Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

@117227@@117280@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!