Ôn tập về biểu đồ

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Biểu đồ tranh

 Biểu đồ tranh là biểu đồ sử dụng tranh, hình ảnh,... để mô tả đại lượng tương ứng với nó.

Biểu đồ tranh thường có hai cột là: cột đại lượng và cột tranh.

Nhìn vào biểu đồ tranh có thể suy ra được giá trị của đại lượng thông qua hình ảnh, tranh,... tương ứng.

Ví dụ: 

SỐ BÔNG HOA ĐIỂM TỐT CÁC TỔ ĐẠT ĐƯỢC TRONG TUẦN

Tổ 1
Tổ 2
Tổ 3
Tổ 4

 

@616865@

2. Biểu đồ cột

Biểu đồ cột biểu thị giá trị của đại lượng thông qua các cột hình chữ nhật có độ cao tương ứng với giá trị của đại lượng đó.

Số ghi ở đỉnh mỗi cột thể hiện giá trị tại cột đó.

Cột cao hơn biểu thị giá trị lớn hơn, cột thấp hơn biểu thị giá trị nhỏ hơn.

Ví dụ:

 

@617120@

3. Biểu đồ hình quạt

Biểu đồ hình quạt có dạng hình tròn được chia thành nhiều phần.

Biểu đồ hình quạt giúp thể hiện quy mô, cấu trúc của một đại lượng, giúp so sánh các giá trị của một đại lượng.

Trong biểu đồ hình quạt, toàn bộ hình tròn được coi là 100%. Tổng các tỉ số phần trăm của các số liệu thành phần bằng 100%.

Ví dụ: Biểu đồ dưới đây biểu thị tỉ lệ phần trăm các loại gia cầm được nuôi trong một trang trại.

 

@617189@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!