Luyện tập chung

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Phép cộng

 Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.

\(a+b=b+a\)

 Tính chất kết hợp: Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

\(\left(a+b\right)+c=a+\left(b+c\right)\)

 Cộng với 0: Số nào cộng với 0 cũng bằng chính nó.

\(a+0=0+a=a\)

 

@646582@@647142@

2. Phép trừ

 Một số trừ đi một tổng bằng số đó trừ đi lần lượt từng số hạng của tổng:

\(a-\left(b+c\right)=\left(a-b\right)-c=\left(a-c\right)-b=a-b-c\)

✿ Phép trừ với số 0: Một số trừ đi chính nó thì bằng 0. Số nào trừ đi 0 cũng bằng chính nó:

\(a-a=0\);

\(a-0=a\).

 

@647205@@647302@

3. Bài toán chuyển động đều

a) Vận tốc

Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.
\(v=s:t\)

b) Quãng đường

Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.
\(s=v\times t\)

c) Thời gian

Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.
\(t=s:v\)

 

@647578@@647508@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!