Luyện tập chung

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Phép nhân

Phép nhân các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau:

✿ Tính chất giao hoán:                        \(a\times b=b\times a\)

✿ Tính chất kết hợp:                           \(\left(a\times b\right)\times c=a\times\left(b\times c\right)\)

✿ Nhân một tổng với một số:              \(\left(a+b\right)\times c=a\times c+b\times c\)

✿ Phép nhân có thừa số bằng 1:        \(1\times a=a\times1=a\)

✿ Phép nhân có thừa số bằng 0:        \(0\times a=a\times0=0\)

 

@653710@@653791@

 

2. Phép chia

a) Phép chia hết

Phép chia hết: \(a:b=c\), ta có \(a=c\times b\) (\(b\) khác 0).

Chú ý: Không có phép chia cho số 0.

 \(a:1=a\)

✿ \(a:a=1\) (\(a\) khác 0)

✿ \(0:a=0\) (\(a\) khác 0)

b) Phép chia có dư

Chú ý: Số dư phải bé hơn số chia.

Phép chia có dư: \(a:b=c\) (dư \(r\)), ta có \(a=c\times b+r\) (0 < \(r\) < \(b\))

 

@653842@@653931@

 

3. Bài toán về tỉ số phần trăm

 Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b ta làm như sau:

+ Tìm thương của a và b.

+ Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

✿ Muốn tìm a% của một số b ta có thể làm như sau:

+ Cách 1: Lấy b chia cho 100 rồi nhân với a.

+ Cách 2: Lấy b nhân với a rồi chia cho 100.

✿ Muốn tìm một số biết a% của nó là b ta làm như sau:

+ Cách 1: Lấy b chia cho a rồi nhân với 100.

+ Cách 2: Lấy b nhân với 100 rồi chia cho a.

 

@654093@@654188@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!