Luyện tập

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Bài toán: Có 2,4\(l\) mật ong chia đều vào 4 lọ. Hỏi 3 lọ có bao nhiêu lít mật ong?

Bài giải

Số lít mật ong chia trong mỗi lọ là:

2,4 \(:\) 4 \(=\) 0,6 (\(l\))

Số lít mật ong trong 3 lọ là:

0,6 \(\times\) 3 \(=\) 1,8 (\(l\))

Đáp số: 1,8\(l\) mật ong.

@614023@@614898@

2. Bài toán về tỉ số phần trăm

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b ta làm như sau:

+ Tìm thương của a và b.

+ Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

✿ Muốn tìm a% của một số b ta có thể làm như sau:

+ Cách 1: Lấy b chia cho 100 rồi nhân với a.

+ Cách 2: Lấy b nhân với a rồi chia cho 100.

✿ Muốn tìm một số biết a% của nó là b ta làm như sau:

+ Cách 1: Lấy b chia cho a rồi nhân với 100.

+ Cách 2: Lấy b nhân với 100 rồi chia cho a.

 

@615491@@615757@@615981@

3. Bài toán có nội dung hình học (chu vi, diện tích, thể tích)

a) Ôn tập về tính chu vi và diện tích một số hình

HìnhCông thức tính chu vi và diện tích 

Hình chữ nhật

\(P=\left(a+b\right)\times2\\ S=a\times b\)

Hình vuông

\(P=a\times4\\ S=a\times a\)

Hình bình hành

\(S=a\times h\)

Hình thoi

\(S=\dfrac{m\times n}{2}\)

Hình tam giác

\(S=\dfrac{a\times h}{2}\)

Hình thang

\(S=\dfrac{\left(a+b\right)\times h}{2}\)

Hình tròn

\(C=d\times3,14\\ S=r\times r\times3,14\)

b) Ôn tập về tính diện tích và thể tích một số hình 

HìnhCông thức

Hình hộp chữ nhật

\(S_{xq}=\left(a+b\right)\times2\times c\\ S_{tp}=\left(a+b\right)\times2\times c+a\times b\times2\\ V=a\times b\times c\)

Hình lập phương

\(S_{xq}=a\times a\times4\\ S_{tp}=a\times a\times6\\ V=a\times a\times a\)

 

@616279@@616347@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!