Diện tích hình tam giác

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Xây dựng công thức

 

@91509@

Cho hai hình tam giác giống nhau.

Lấy một hình tam giác trong đó, cắt theo đường cao. 

 

Để tạo thành 2 mảnh tam giác vuông.

Cuối cùng, ghép 2 mảnh đó vào tam giác còn lại để tạo thành một hình chữ nhật.

Từ đó ta tính được diện tích hình chữ nhật bằng: \(a\times h\).

 

@91511@@91512@

Vậy diện tích hình tam giác là: \(\dfrac{1}{2}\times a\times h\).

2. Công thức

Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

\(S\) = \(\dfrac{1}{2}\) \(\times\) \(a\) \(\times\) \(h\).

Trong đó: + \(S\) là diện tích tam giác

                + \(a\) là độ dài đáy

                + \(h\) là chiều cao.

 

@91513@@91514@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và tgiải đáp nhé. Chúc các em học tốt!


Danh sách các phiên bản khác của bài học này. Xem hướng dẫn
Lê Công Khánh đã đóng góp một phiên bản khác cho bài học này (6 tháng 3 2022 lúc 9:15) 0 lượt thích