Hình tam giác

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Đặc điểm của hình tam giác

 

Hình tam giác ABC có:

✿ 3 đỉnh là: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C.

 3 cạnh là: cạnh AB, cạnh BC, cạnh CA.

3 góc là: + Góc đỉnh A (gọi tắt là góc A).

                   + Góc đỉnh B (gọi tắt là góc B).

                   + Góc đỉnh C (gọi tắt là góc C).

@91103@@91104@

2. Các dạng hình tam giác

Hình tam giác có 3 góc nhọn.

Ví dụ:

Hình tam giác có 1 góc vuông và 2 góc nhọn (tam giác vuông).

Ví dụ:

Hình tam giác có 1 góc tù và 2 góc nhọn.

Ví dụ:

 

@91105@@91106@

3. Đáy và đường cao

✿ Hình tam giác ABC có đáy BC và đường cao AH ứng với đáy BC.

✿ Độ dài đoạn AH được gọi là chiều cao của tam giác ABC.

@91111@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và tgiải đáp nhé. Chúc các em học tốt!