CLIL

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Unit 5: FOOD AND HEALTH

CLIL

Science: Food and nutrients

I can understand a text about nutrients.

1. Check the meanings of the words in the box and complete the text. Read and listen to the text and check your answers.

Kiểm tra nghĩa của các từ trong hộp và hoàn thành văn bản. Đọc và nghe văn bản và kiểm tra câu trả lời của bạn.

 

watermineralsfat (x2)protein
vitaminsdiseasescarbohydrates

Nutrients in food

There are six main types of nutrients.

1_______ makes you strong. There is a lot of this in meat, fish, milk, eggs, beans and nuts.

2_______ give us energy. There are a lot of these in bread, pasta, rice and potatoes.

3_______ are important nutrients in the food we eat and you can find them in different types of food. People who don't get many of these in their food can get 4_______.

5_______ are important for strong teeth and bones. You can find them in meat, fish, milk, vegetables and nuts. This nutrient has got the most energy and is good for our skin and hair.

The 6_______ in food such as butter, chocolate, chips, burgers and crisps is unhealthy, but the 7_______ in food like olive oil, nuts and some fish is healthy.

8_______ is also a very important nutrient. You can't live for more than one or two days without it. There's a lot of this in fruit, vegetables and juice, too.

Hướng dẫn:

water

(nước)

minerals

(khoáng chất)

fat (x2)

(chất béo)

protein

(chất đạm)

vitamins

(vitamin)

diseases

(bệnh tật)

carbohydrates

(cacbohydrat)

1. Protein

2. Carbohydrates

3. Vitamins

4. diseases

5. Minerals

6. fat

7. fat

8. Water

There are six main types of nutrients.

Protein makes you strong. There is a lot of this in meat, fish, milk, eggs, beans and nuts.

Carbohydrates give us energy. There are a lot of these in bread, pasta, rice and potatoes.

Vitamins are important nutrients in the food we eat and you can find them in different types of food. People who don't get many of these in their food can get diseases.

Minerals are important for strong teeth and bones. You can find them in meat, fish, milk, vegetables and nuts. This nutrient has got the most energy and is good for our skin and hair.

The fat in food such as butter, chocolate, chips, burgers and crisps is unhealthy, but the fat in food like olive oil, nuts and some fish is healthy.

Water is also a very important nutrient. You can't live for more than one or two days without it. There's a lot of this in fruit, vegetables and juice, too.

(Có sáu loại chất dinh dưỡng chính.

Protein giúp bạn khỏe mạnh. Chất này có nhiều trong thịt, cá, sữa, trứng, các loại đậu và hạt.

Carbohydrate cung cấp cho chúng ta năng lượng. Chất này có rất nhiều trong bánh mì, mì ống, cơm và khoai tây.

Vitamin là chất dinh dưỡng quan trọng trong thực phẩm mà chúng ta ăn và bạn có thể tìm thấy chúng trong các loại thực phẩm khác nhau. Những người không bổ sung chất này trong khẩu phần ăn thì họ có thể mắc bệnh.

Khoáng chất rất quan trọng trong việc giúp cho răng và xương chắc khỏe. Bạn có thể tìm thấy chúng trong thịt, cá, sữa, rau và các loại hạt. Chất dinh dưỡng này cung cấp nhiều năng lượng nhất và tốt cho da và tóc của chúng ta.

Chất béo có trong thực phẩm như bơ, sô cô la, khoai tây chiên, bánh mì kẹp thịt và khoai tây chiên giòn thì không tốt cho sức khỏe, nhưng chất béo trong thực phẩm như dầu ô liu, các loại hạt và một số loại cá lại có lợi cho sức khỏe.

Nước cũng là một chất dinh dưỡng rất quan trọng. Bạn không thể sống quá một hoặc hai ngày mà không có nó. Nước có rất nhiều trong hoa quả, rau và nước trái cây.)

2. Read the text again. Are the sentences True or False?

Đọc lại văn bản. Những câu sau Đúng hay Sai?

1. There isn't any protein in beans.

2. You can get diseases if you don't eat a lot of vitamins.

3. Minerals are good for healthy teeth.

4. Carbohydrates have got the most energy.

5. Some types of fat are good for you.

6. There isn't any water in vegetables.

Hướng dẫn:

1. False
2. True
3. False
4. True
5. True
6. False

1. There isn't any protein in beans. ➜ There is a lot of protein in beans. (Có rất nhiều protein trong đậu.)

2. You can get diseases if you don't eat a lot of vitamins. (Bạn có thể mắc bệnh nếu không bổ sung nhiều vitamin.)

3. Minerals are good for healthy teeth. ➜ Minerals are important for healthy teeth. (Khoáng chất rất quan trọng trong việc giúp cho răng chắc khỏe.)

4. Carbohydrates have got the most energy. (Carbohydrate cung cấp nhiều năng lượng nhất.)

5. Some types of fat are good for you. (Một số loại chất béo tốt cho bạn.)

6. There isn't any water in vegetables. ➜ There is a lot of water in vegetables. (Có rất nhiều nước trong rau củ.)

3. Read the sentences and write the names of the food in the text.

Đọc các câu bên dưới và viết tên các loại thực phẩm tương ứng trong văn bản.

1. It's got animal fat in it. It's from milk. We put it on bread.

2. It's got vegetable fat in it. It's in a bottle. We put it on salads. It's very healthy.

3. It's got a lot of protein in it. It's white. We drink it.

4. These have got a lot of protein. You can cook them or eat them in a salad. They can be different colours.

5. It's brown and very sweet. It's delicious, but it's got a lot of fat.

Hướng dẫn:

1. butter

   (bơ)

2. olive oil

   (dầu ô liu)

3. milk

   (sữa)

4. beans

   (các loại đậu)

5. chocolate

   (sô cô la)

1. It's got animal fat in it. It's from milk. We put it on bread. (Nó chứa chất béo từ động vật. Nó làm từ sữa. Chúng ta quệt nó lên trên bánh mì.)

2. It's got vegetable fat in it. It's in a bottle. We put it on salads. It's very healthy. (Nó chứa chất béo từ thực vật. Nó được đựng trong một cái chai. Chúng ta trộn nó với salad. Nó rất tốt cho sức khỏe.)

3. It's got a lot of protein in it. It's white. We drink it. (Nó chứa rất nhiều protein. Nó có màu trắng. Chúng ta uống nó.)

4. These have got a lot of protein. You can cook them or eat them in a salad. They can be different colours. (Những thứ này chứa rất nhiều protein. Bạn có thể nấu chúng hoặc ăn chúng trong món salad. Chúng có thể có nhiều màu sắc khác nhau.)

5. It's brown and very sweet. It's delicious, but it's got a lot of fat. (Nó có màu nâu và rất ngọt. Nó ngon, nhưng nó có rất nhiều chất béo.)

4. Look at the picture of the dinner plate. What nutrients are there in the five food groups?

Nhìn vào bức tranh của đĩa đựng đồ ăn chính. Năm nhóm thực phẩm trên đĩa có những chất dinh dưỡng nào?

Hướng dẫn:

1. vitamins, minerals, water         2. carbohydrates         3. protein         4. fat         5. protein, minerals

5. USE IT! Work in pairs. What do you eat every day? Ask and answer questions with your partner to complete the table. Then use the information to draw a dinner plate for your partner. Who eats the healthiest food?

Làm việc theo cặp. Bạn ăn gì mỗi ngày? Hỏi và trả lời câu hỏi với bạn cùng nhóm của bạn để hoàn thành bảng. Sau đó, sử dụng thông tin để vẽ một đĩa thức ăn chính cho bạn cùng nhóm của bạn. Ai là người ăn uống lành mạnh nhất?

 Group 1: Fruits and vegetables   Group 2: Bread, pasta, etc.             Group 3: Meat, fish, etc.                        

Group 4: Fat                                  

Group 5: Milk,cheese, yoghurt, etc.

_______

(name)

an apple,    some green beans

some bread, some potatoes   

   

_______

(name)

     

Example:

A: What kind of fruit do you eat every day? (Bạn ăn loại trái cây nào hàng ngày?)

B: I eat an apple. (Mình ăn táo.)