Chủ đề 6: Liên kết hóa học

                                                                                    LIÊN KẾT HÓA HỌC

 

Liên kết ion

Liên kết CHT

Khái niệm

- Là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion trái dấu.

- Ion dương gọi là cation; ion âm gọi là anion.

- Là liên kết được hình thành nhờ sự góp chung electron giữa các nguyên tử.

- Phân loại: liên kết CHT có cực ( đôi e liên kết bị lệch về một phía); liên kết CHT không cực(đôi e liên kết không bị lệch)

Nhận biết

- Thường là liên kết hình thành giữa kim loại điển hình (nhóm IA, IIA) và phi kim điển hình (nhóm VIA, VIIA).

- Thường là liên kết hình thành giữa các phi kim với nhau.

- Liên kết CHT có cực thường hình thành giữa hai phi kim khác nhau.

- Liên kết CHT không cực thường hình thành giữa hai phi kim giống nhau ( ngoại lệ: Liên kết hình thành giữa C và H là không phân cực).

Hiệu độ âm điện

Dc≥1,7: Liên kết ion

0,4≤Dc<1,7: liên kết CHT có cực

Dc<0,4: liên kết CHT không cực

Ví dụ

NaCl, BaCl2, MgO, KF…

CHT có cực: HCl, H2S, NH3,…

CHT không cực: H2, O2,  Cl2, CH4, C2H4,…

 

Hỏi đáp

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...