Bài 8 : Sự hình thành và phát triển các quốc gia chính ở Đông Nam Á

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Sự ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á

-  Hiện nay Đông Nam Á có 11 nước là Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Mianma, Malaixia, Singapo, Inđônê xia, Philippin, Bru nây, Đông Ti mo.

- Khái quát chung: Đông Nam Á có điều kiện tự nhiên ưu đãi: gió mùa, thuận lợi cho sự phát triển của cây lúa nước và nhiều loại cây trồng khác. Từ những thế kỷ đầu của Công nguyên, các vương quốc cổ Đông Nam Á được hình thành, đến khoảng thế kỷ IX – X các quốc gia phong kiến Đông Nam Á được xác lập và phát triển thịnh đạt cho tới nửa đầu thế kỷ VIII.

* Điều kiện ra đời các vương quốc cổ Đông Nam Á

- Chủ quan:

+ Đầu Công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã biết sử dụng đồ sắt. Nông nghiệp vẫn là ngành sản xuất chính, nghề thủ công truyền thống phát triển như dệt, làm gốm, đúc đông và rèn sắt.

+ Việc buôn bán đường biển rất phát đạt, một số thành thị - hải cảng đã ra đời như Óc Eo (An Giang, Việt Nam), Ta-kô-la (Mã Lai)…

- Khách quan:

- Do sự ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ với việc các nước phát triển văn hóa cổ của mình

- Từ các điều kiện chủ quan và khách quan dẫn đến sự ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á. Trong đó, điều kiện chủ quan giữ vai trò quan trọng, nhất là việc sử dụng đồ sắt.

 * Quá trình ra đời các vương quốc cổ ở Đông Nam Á.

- Thời đồ đá  Người tối cổ ở khắp Đông Nam Á.

- Thế kỷ đầu Công Nguyên, biết dùng đồ sắt, kinh tế nông nghiệp, thủ công truyền thống, buôn bán đường biển rất phát triển.

- Sự phát triển của các ngành kinh tế là cơ sở ra đời của các quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á.

- 10 thế kỷ đầu sau Công Nguyên xuất hiện các quốc gia nhỏ như Cham-pa, Phù Nam, các vương quốc hạ lưu sông Mê Nam và các đảo của In-đô-nê-xia.

- Các quốc gia này tranh chấp lẫn nhau dẫn đến sự sụp đổ của các vương quốc cổ, từ đó hình thành các quốc gia phong kiến hùng mạnh sau này. 

Lược đồ các  vương quốc cổ  Đông Nam Á đến thế kỷ XV
Lược đồ các vương quốc cổ Đông Nam Á đến thế kỷ XV

Lúa nước
Lúa nước - cây trồng chính Đông Nam Á
Trầm
Trầm hương - hương liệu quý

 

 

 

 

 

 

Trống đồng
Trống đồng - thành tựu quan trọng của người Việt cổ

2. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

* Từ thế kỷ VII đến X, tại Đông Nam Á đã hình thành một số quốc gia phong kiến dân tộc:

- Vương quốc Cam-pu-chia của người Khơ-me.

- Vương quốc của người Môn và người Miến ở hạ lưu sông Mê Nam.

- Vương quốc của người In-đô-nê-xia ở Xu-ma-tra và Gia-va…. 

* Từ thế kỷ X đền nửa đầu thế kỉ XV III là thời kì phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á.

- In đônêxia thống nhất và phát triển hùng mạnh dưới vương triều Mô-giô-pa-hít (1213-1527).

- Bán đảo Đông Dương có Đại Việt, Cham-pa, Cam-pu-chia. Vương quốc Pagan (Mianma) ở lưu vực sông I-ra-oa-đi.

- Người Thái ở thượng nguồn sông Mê Kông di cư xuống phía nam lập ra Vương quốc Su-khô-thay (Thái Lan) ở lưu vực sông Mê Nam và Lạn Xạng (Lào) ở trung lưu sông Mê-Công.

- Đây cũng là giai đoạn kinh tế phát triển thịnh vượng, cùng với sự phát triển văn hóa riêng biệt.

* Từ nửa sau thế kỉ XVIII, các quốc gia Đông Nam Á suy yếu nhưng xã hội phong kiến vẫn tồn tại.

* Giữa thế kỷ XIX, các quốc gia Đông Nam Á bị phương Tây xâm chiếm.

Con đường tơ lụa
Đông Nam Á trên con đường tơ lụa

Vương quốc Su-khô-thay - Thái Lan
Công trình thời vương quốc Su-khô-thay của Thái Lan